Titel

Home

wie is

contact

Info

varia
Als werknemer heb je vast wel eens een vraag over je rechtspositie of je arbeidsvoorwaarden. Voor alle vragen op het gebied van werk en inkomen kun je terecht bij de FNV vakbondsconsulent. Dit is een speciaal door de bond opgeleid vakbondslid die op de werkplek collega’s, met raad en daad helpt.


Waarvoor kun je terecht bij mij als vakbondsconsulent:


de cao
Wat wordt er bedoeld met PBL? Of waar staat waar ik recht op heb, wat zijn mijn plichten?

beoordelings- en functioneringsgesprekken
Wat zijn is dit eigenlijk? En hoe verhoudt zich dit tot de resultaat ontwikkel gesprekken die binnen Reinaerde gebruikt worden?

arbozaken
Ik ben toch ziek , dan heb ik toch recht op ziekteverlof?

conflictsituaties
Wat kan ik doen als ik problemen heb of krijg met mijn leidinggevende of collega('s)? Of wat kan ik doen om een conflict te voorkomen?

vragen over de vakbond, voorlichting over de vakbond
Wat doet de bond? Welke voordelen heeft dit voor mij?Als consulent verstrek ik informatie, geef adviezen en werk samen met de professionele medewerkers van de bond. (Doorverwijzen kan enkel wanneer je lid bent.)

Peter Leen